Comestai
administratieve en financiële diensten
Comestai
Diensten
Werkwijze
Contact
Algemene Voorwaarden
Jaarrekening
Boekhouding
Salarisadministratie
Belastingaangifte
Jaarrekening
Interim professionals

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Een jaarrekening geeft in grote lijnen weer wat je met je bedrijf hebt uitgespookt in het betreffende boekjaar. De jaarrekening bestaat uit een balans, een resultatenrekening over het afgelopen jaar en een toelichting op beide.

 

Op basis van een goed gevoerde administratie stellen wij aan het eind van ieder boekjaar een overzichtelijk en eenvoudig te lezen jaarrekening op. Alvorens de jaarrekening wordt vastgesteld, bespreken wij deze met u, zodat u de aandacht krijgt die u van ons verwacht.

Comestai
Diensten
Werkwijze
Contact
Algemene Voorwaarden