Comestai
administratieve en financiële diensten
Comestai
Diensten
Werkwijze
Contact
Algemene Voorwaarden
Salarisadministratie
Boekhouding
Salarisadministratie
Belastingaangifte
Jaarrekening
Interim professionals

Het is belangrijk in uw bedrijf dat uw werknemers elke maand op tijd het juiste salaris op de juiste rekening krijgen bijgeschreven. Een altijd lastige klus. Wij kunnen die last van uw schouders kunnen nemen. Dat moet toch een prettig idee zijn.

 

Aan de hand van door u aan te leveren mutaties zorgen wij voor een snelle en accurate uitvoering van al uw administratieve salariswensen. De mutaties worden verwerkt met professionele software en specialistische kennis voor een optimale en complete verzorging van uw salarisadministratie.

Wij zorgen o.a. voor:

·         Invoeren en wijzigen van stamgegevens medewerkers;

·         Eerste dagmelding medewerkers;

·         Aan- en afmelden van medewerkers ten behoeve van bedrijfsvereniging;

·         Periodieke verstrekking van salarisstroken;

·         Betaalstaat voor de nettolonen en eventuele spaarloonregelingen;

·         Tijdige aangifte loonbelasting;

·         Jaarlijks de jaaropgaven voor uw medewerkers;

·         Verzorgen van de jaarverwerking ten behoeve van de belastingdienst en de bedrijfsvereniging;

·         Op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen, die betrekking hebben op de salarisadministratie.

 

Comestai
Diensten
Werkwijze
Contact
Algemene Voorwaarden